(Бібліографічний список)

Наукова дисертація є дослідницькою роботою в певній галузі знань, яка демонструє вміння автора самостійно проводити наукові дослідження і застосовувати їх на практиці. В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє дві спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада К74.053.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.05 «Соціальна педагогіка», 13.00.07 «Теорія і методика виховання» та спеціалізована вчена рада Д74.053.01 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 642) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

У фондах бібліотеки збираються і зберігаються дисертації та автореферати дисертацій, які захищені в УДПУ імені Павла Тичини, а також неопубліковані документи з приватних книжкових колекцій (мовознавців: Бевзенка С. П., Карпової В. Л., фольклориста Власенка І. М., літературознавця Маєвської Т. П., бібліотеки Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України), що є гордістю нашої бібліотеки.

Відділ комплектування та наукової обробки документів підготував і пропонує до Вашої уваги список дисертацій та авторефератів дисертацій з фондів книгозбірні з повними описами і посиланнями на колекції.


Додаткова інформація