Монографії викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Подаровані бібліотеці

Монографії викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Подаровані бібліотеці

Неоціненним здобутком кожного вищого навчального закладу є наукові праці професорсько-викладацького складу.

До фондівбібліотеки УДПУ імені Павла Тичини постійно надходятьмонографії, підручники та посібники, опубліковані науково-педагогічними працівниками університету.

monoПереглянути