Неоціненним здобутком кожного вищого навчального закладу є наукові праці професорсько-викладацького складу. До фондів бібліотеки постійно надходять праці викладачів нашого вишу, що забезпечують інформаційну підтримку навчального процесу. Бібліотека з гордістю їх отримує, формує авторські бібліотеки або фонди, створює бібліографічні посібники, презентуючи спробу цілісної оцінки і систематизації внеску професорсько-викладацького складу УДПУ імені Павла Тичини у розвиток педагогічної думки України.
У 2019 році вийшов черговий випуск бібліографічного щорічника, в якому зосереджена інформація про творчі наукові здобутки вчених університету в педагогічній практиці.

Переглянути


Додаткова інформація