Проблеми вищої освіти в Україні в контексті глобалізації