2013 рік

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Віра Вихрущ, Людмила Ковальчук

Розумова перевтома як наукова проблема в контексті шкільної дієтетики та дидактики кінця ХІХ – початку ХХ століття

Олена Кірдан

Погляди професорів університетів на проблему управління вищими навчальними закладами Російської імперії (початок ХХ століття)

 

Фізичне здоров'я як проблема в історії класичної західноєвропейської педагогічної думки

Ірина Федосова

Методологічне забезпечення дослідження історії розвитку вищої інженерно-технічної освіти

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ В ОСОБАХ

Наталія Богданець-Білоскаленко

Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги

Інна Гончар

Концепція морального виховання К. Вентцеля: філософський та педагогічний аспект

 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Зінаїда Гіптерс

Роль виставок в економічній освіті дітей і дорослих на західноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть

 

Реальні навчальні заклади в системі середньої освіти Російської імперії (друга пол. ХІХ – початок ХХ століття)

Сергій Татаринов.

Взаємовідносини земських установ та церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту в XIX – на початку XX ст

 

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Ірина Білецька

Становлення іншомовної освіти в США (ХVI–XIX століття)

Оксана Кравченко

Культурно-просвітницька діяльність театральних студій Пролеткульту

 

Особливості організації середньої ланки чоловічої освіти у західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Ірина Пєтухова

Застосування методів психолого-педагогічної діагностики в установах соціального виховання

 

МАЛОВІДОМІ ДЖЕРЕЛА

 

Оксана Герасименко

Положение об учебных округах Министерства народного просвещения (25 июня 1835 г.) (Про попечительські ради як органи державно-громадськогоуправління навчальними закладами)

 

ІНФОРМАЦІЯ

 
 

Наші автори