2014 рік

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Ольга Сухомлинська

Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції

Мирослава Ткачук

Співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту національного виховання

Тамара Янченко

Радянізація наукових положень педології в Україні у 20-ті роки ХХ ст.

Олена Ярошинська

Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ В ОСОБАХ

Михаил Богуславский, Константин Милованов

Судьба и педагогическое мировоззрение К. Д. Ушинского

Зінаїда Гіптерс

Педагогічна діяльність Михайла Галущинського в організації освіти дорослих

Наталія Осьмук

 

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Галина Бондаренко

Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.)

Наталія Дороніна

З історії викладання англійської мови в імператорському університеті св. Володимира

Наталія Коляда

Виникнення дитячого руху в Україні як самодіяльного соціально-педагогічного явища (перші десятиліття ХХ ст.)

Людмила Курило

Розробка та впровадження у педагогічному процесі класичних університетів України практичних занять (ХІХ – початок ХХ ст.)

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. РЕЦЕНЗІЇ

Микола Галів

Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми (Pelczar R. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869 / R. Pelczar. – Lublin :wydawnictwo Kul, 2009. – 343 s.)

 

ІНФОРМАЦІЯ

 
 

Наші автори