2015 рік. Випуск 1

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Ольга Сухомлинська

Майже ювілейне: до 10-річчя виходу першого номера

Наталія Антонець

Радянська школа другої половини ХХ ст. як предмет дослідження авторів «Історико педагогічного альманаху»

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ В ОСОБАХ
Ольга Сухомлинська

Галина Шелюх

Внесок С. Миропольського у методичне забезпечення початкових шкіл духовного відомства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Юлія Чередняк
Андрій Литвин
  ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Єлизавета Панченко

 

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Лариса Березівська

Історія зарубіжної шкільної освіти у сучасних підручниках з історії педагогіки

Тамара Янченко

Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки ХХ ст.)

Олександр Міхно

Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940–1980-х років: джерелознавчий аспект

Ірина Тичина.

Людмила Курило

Ґенеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.)

Наталія Токуєва
Ольга Бойко
Наталія Дічек

 

МАЛОВІДОМІ ДЖЕРЕЛА

 

Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всероссийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций (Публікація Оксани Кравченко)

И. И. Ничипоренко

 

ІНФОРМАЦІЯ

 
 
 

Наші автори