Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

   2011 рік. Випуск 2


  Автор

  Назва

  Автор

  Назва

   

  ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Олена Локшина

   

  ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

  Айман Берикханова

  Провідні чинники національного виховання в контексті соціально-гуманітарної підготовки студентів у Казахстані (російською мовою)

  Наталя Уварова

  Формування у студентів ціннісного ставлення до родини у відкритому соціокультурному просторі Росії (російською мовою)

   

  ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

  Ельжбета Корнацька-Сквара

  Міжкультурна комунікація в контексті спілкування в родині (польською мовою)

  Світлана Заскалєта

  Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС

  Анна Верніцька

  Сутність естетичного виховання та шляхи його здійснення у шкільній освіті Франції

  Оксана Шацька

  Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (70-ті pp. XX cm. - початок XXI cm.)

   

  ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

  Юлія Клименко

  Реалізація програм професійної мобільності європейських педагогів

   

  ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

  Марина Бойченко

  Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою

  Жанна Черешкова

  Порівняльна характеристика процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики

  Ірина Чистякова

  Інноваційні мережеві технології в системі середньої освіти Великої Британії: історична ретроспектива

  Тетяна Голуб

  Модернізаційні аспекти організації науково-дослідницької роботи студентів у технічних університетах Німеччини

   

  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

   

  Резолюція Міжнародної наукової конференції «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози» (26-27 травня 2011 року)

   

  Словник франкомовних термінів, що стосуються загальної середньої освіти (укладений В. О. Папіжук)

   

  Автори

   

  Анотації

  powered by social2s
  УДПУ Бібліотека © 2021

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu