2011 рік. Випуск 5, частина 1

Автор

Назва

 

ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

Надія Авсієвич

Юрій Бабій

Олена Балдинюк

Майбутній соціальний педагог як суб'єкт професійного спілкування: критерії сформованості

Тетяна Доля

Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання професійної діяльності вчителя

Таір Ібрагімов

Дидактичні умови раціональної організації самостійної роботи при вивченні накреслювальної геометрії майбутніми інженерами-педагогами

Ольга Козій

До проблеми формування вокальних навичок майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу

Ольга Музика

Цілеспрямованість і творча активність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як основа особистісного становлення

Ігор Радченко

Використання системно-інформаційного підходу при розробці навчальних посібників

Тетяна Роговa

Проблема персоналізації особистості вчителя в науковій літературі

Зоя Сирота, Всеволод Сирота

Сутність готовності майбутніх учителів до викладання інтегрованих курсів у початковій школі

Тетяна Торбіна

Професійно значущі якості особистості сучасного фахівця

Віра Чорноус

Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олена Бєлоліпцева

Технологіїя підготовки соціальних педагогів до збереження репродуктивної функції в сім'ї

Алла Веремчук

Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкових класів

Анатолій Грітченко

Викладач у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти

Людмила Зубченко

Використання творчих завдань при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання

Володимир Іщенко

Педагогічні технології у вищому навчальному закладі

Галина Мартинюк

Застосування інтернет-технологій під час підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей

Валентина Оніпко

Технологічні основи процесу підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі

Марія Тадеєва

Сучасні інноваційні компютерні технології в іншомовній освіті школярів

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Наталія Александрова

Взаємозв'язок управлінської компетентності та управлінської культури викладача

Людмила Войтова

Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ

Антоніна Волосенко

Компетентнісний підхід до психолого-педагогічної підготовки вчителів в економічному університеті

Олена Задорожна

Формування екологічних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної роботи

Людмила Коробович

Створення теоретичної моделі системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі

Андрей Максютов

Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії

Оксана Тімець

Пріоритетні напрями професійної підготовки вчителя-географа за рубежем

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Валентина Балахтар

Науково-методичне забезпечення організації дозвілля дітей та підлітків в закладах позашкільної освіти (1960–1991 рр.)

Ірина Будз

Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів

Валентина Волікова

Роль студентських клубів в організації дозвілля студентської молоді УСРР у 20-х роках ХХ століття

Тетяна Кир'ян

Діяльність медичних наукових шкіл академіків О. О. Богомольця, М. Д. Стражеска та В. П. Філатова (ІІ половина XX століття)

Сергій Марчук

Костянтин Ушинський про науково-практичні підходи підготовки вчителів до фізичного виховання школярів (за матеріалами «Програми педагогіки для жіночих навчальних закладів»)

Тетяна Пахомова

Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у зарубіжних країнах

Ганна Приходько

Діяльність учнівських гуртків і товариств фізкультурного спрямування в школах України наприкінці ХIХ – з початку ХХ ст

Ольга Ткачук

Особливості застосування комунікативного методу навчання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах Польщі

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Наталія Ковалевська

Особливості роботи домашнього педагога з молодшими школярами, які мають навчальні ускладнення

Інна Ніколаєску

Акмеологічний підхід до розвитку професійного іміджу сучасного педагога в системі післядипломної освіти

Cтаніслав Пономаревський

Релігійна терпимість і міжкультурний діалог у системі ціннісних координат полікультурного суспільства та формування їх засобами освіти (на прикладі українців у Росії)

 

Автори