Студентський вісник (2008 рік)

Автор

Назва

Баранюк О.В.

Формування організаторських здібностей учнів у процесі проектно-технологічної діяльності

Бесєдіна Т.О.

Батьківська школа В.О. Сухомлинського

Бикалюк В.

Особливості формування всебічно розвиненої особистості у спадщині В.О. Сухомлинського

Білоконенко Н.В.

Музика як засіб поєднання моральної, емоційної та естетичної сфери дитини

Бурдейна Ю.В.

Значення комп'ютерних технологій у формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців галузі економіки

Валегурська О.Л.

Професійна компетентність майбутнього педагога

Вдовиченко С.О.

Уявні просторові перетворення як необхідний компонент розумового розвитку учнів

Волинкін Ю.А.

Психолого-педагогічні умови формування графічних понять на уроках трудового навчання

Гончар О.В.

В.О. Сухомлинський про виховання почуття власної гідності школярів

Гончаренко В.В.

Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

Гончаренко В.В.

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів у вузі

Гордієнко І.П.

Професійна компетентність вчителя історії у сучасному освітньому просторі

Гребенюк В.Ю.

Ідеї всебічного розвитку особистості в працях О.В. Сухомлинського

Дикий І.С.

Погляди В.О. Сухомлинського на збереження здоров'я школярів

Донець О.В.

Психологічні аспекти педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського

Дудкіна О.Ф.

Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів

Заводянська С.М.

Формування соціальної зрілості учнів у позакласній виховній діяльності

Заворотня І.М.

Етична компетентність учителя початкових класів як складова його професійної діяльності

Захаревич М.А.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті

Ільченко Н.М.

Роль педагогічної практики у формуванні компетентності вчителя історії

Ковальчук Л.В.

Застосування ігрових технік в соціальній вуличній роботі

Козир Л.С.

Деякі підходи до навчання в сільській початковій школі

Коломієць Т.

Формування економіко-управлінського мислення як складова економічного виховання

Коржовська А.Г.

Робота з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку у педагогічній системі В. Сухомлинського

Коробова Л.О.

Підготовка соціальних педагогів до роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування

Коробченко О.О.

Теоретичні основи впровадження комп'ютерних технологій навчання в навчальному процесі загальноосвітньої школи

Коряк О.В.

Розвивальні завдання як засіб емоційного стимулювання учнів в умовах модернізації змісту початкового навчання

Костенко А.В.

Проблема формування комунікативної активності вчителя й учнів у навчальному процесі

Кузьмінчук А.В.

Інтерактивні технології навчання як засіб соціалізації особистості молодшого школяра

Лісай А.С.

Погляди В.О. Сухомлинського на діяльність директора школи як організатора педагогічного колективу у сучасних умовах

Лукашенко М.О.

Проблема формування толерантності в сучасних педагогічних дослідженнях

Майданюк В.Л.

Виховання дітей та молоді за поглядами В.О. Сухомлинського

Мундак Н.Г.

Неологізми у сучасній англійській мові

Наталич Ю.О.

Науково-методичні основи інтерактивної технології в історії педагогіки

Олійник А.М

Інновації в професійній діяльності вчителя

Олійник О.А.

Історико-педагогічний аналіз використання гри у навчальному процесі

Падалка В.В.

До проблеми художньо-творчого розвитку дітей 5-7 років в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Підвальна Ю.В.

Розвиток творчої індивідуальності майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства – передумова формування професійної компетентності

Постоленко Л.О.

Застосування ідей В.О. Сухомлинського при вивченні біології в школі

Прокопчук Л.М.

Батьківська професія у поглядах В.О. Сухомлинського

Пучко Я.

В.О. Сухомлинський про статеве виховання школярів

Рак Г.М.

Основні компоненти професійних компетентностей розвитку фахівця

Ряба Ю.

Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю

Сигляк Н.А.

Психологічне забезпечення становлення особистості школяра у навчально-виховному процесі

Сметана В.Л.

В.О. Сухомлинський – «Педагогіка сім'ї»

Сокур А.А.

Сучасні програми розвитку творчих здібностей молодших школярів

Суховій І.О.

Сучасні напрями науково-дослідної роботи студентів УДПУ ім. П. Тичини

Тараненко О.Г.

Лінгвометодичні основи організації роботи в мовному гуртку

Тихонюк С.М.

Формування професійної компетенції фахівців-економістів засобами сучасних інформаційних технологій

Тодоренко О.А.

Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи

Химич В.В.

Виховання ініціативності та почуття відповідальності за В.О. Сухомлинським

Хицун Ю.О.

Музика в педагогічному досвіді В.О. Сухомлинського

Хомушко Д.В.

Значення рухливих ігор для розвитку дітей (за В.О. Сухомлинським)

Четвірікова Ю.М.

Гуманізація навчально-виховного процесу ефективна умова розвитку учня як особистості

Шемчук А.М.

Професійно-особистісний розвиток майбутнього спеціаліста в сучасному суспільстві

Янчук Я.В.

Розвиток творчих здібностей особистості майбутніх фахівців у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського

Голубєва А.Ю.

Мотиви навчальної діяльності сучасного студента вузу

Другак І.М.

Стреси в житті студента та шляхи їх подолання

Коновка О.М.

Використання дидактичних ігор в процесі навчальної діяльності студентів

Кравець Н.В.

Фактори, що зумовлюють інтелектуальний розвиток людини

Сторожук І.М.

Вплив соціально-психологічних факторів на розвиток особистості

Франченко Л.О.

Порівняльний аналіз системи вищої освіти в провідних світових університетах та в Україні

Василівецька Ж.В.

Вимоги до педагогічної культури вчителя

Вовнянко В.В.

Літературно-педагогічна творчість і практична діяльність В. Сухомлинського

Джуган С.А.

В.О. Сухомлинський про виховання свідомої дисципліни дітей

Золотоверха Т.Ю.

Комунікативна професійна компетентність – вимога сучасної освіти

Савчук А.В.

Батьківська любов та воля як аспекти виховання людини у сім'ї

Ситін Д.С.

Педагогічні погляди Сухомлинського. Відношення до дитини

Тисанюк В.В.

Новаторські ідеї педагога Сухомлинського