Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Просвітницька діяльність

  Працівники бібліотеки значну увагу приділяють культурно-просвітницькій роботі за напрямами діяльності університету, сприяючи популяризації української книги.

  У просвітницькій роботі бібліотека використовує як випробувані часом, так і впроваджує нові підходи, напрямки та форми культурно-масової роботи, а саме:

  • критико-аналітичні способи: диспути, обговорення книг, вечори запитань і відповідей, «круглі столи», читацькі конференції за книгами;
  • позитивно-ілюстративні способи: вечори-зустрічі, вечори-портрети, тематичні вечори, літературні вечори, тематичні екскурсії за сторінками книжок;
  • рекомендаційно-інформаційні способи: презентації книг, усні журнали, тематичні бібліографічні огляди та огляди-лекції, відкриті перегляди літератури, літературні, історичні, педагогічні читання.

  Зміст виховної роботи включає:

  • розвиток культури мислення та інтелектуальних здібностей студентів;
  • формування у студентів гуманістичного світогляду, гуманного ставлення до людини, суспільства, природи;
  • формування громадянськості як інтегративної якості особистості;
  • зміцнення історичної пам’яті молодого покоління;
  • формування правової культури особистості;
  • виховання гармонії у співжитті із навколишнім середовищем;
  • розвиток політичної культури студентської молоді;
  • формування працелюбності та творчого потенціалу молодої людини;
  • прищеплення студентам навичок здорового способу життя;
  • формування естетичних почуттів, смаків, поглядів;
  • формування високоморальних якостей особистості.

  Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки як хранителя духовної спадщини є висвітлення історичних подій, ознайомлення з історією, етнографією та природою, літературним надбанням, архітектурними пам’ятками рідного краю.

  Під час проведення заходів бібліотека відводить належне місце популяризації книг, витворів мистецтва, що стали надбанням української культури та ознайомленню з творчістю видатних людей нашого регіону та держави.

  Колектив книгозбірні систематично організовує виставки нових надходжень, проводить «Дні кафедр», «Дні інформації», організовує огляди літератури, проводить заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань із студентами та аспірантами.

  Невід'ємною складовою частиною роботи бібліотеки на допомогу читачеві є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Щороку в традиційні карткові каталоги (абетковий та систематичний) додається близько 5-6 тисяч нових бібліографічних записів.

  Все частіше користувачі звертаються до електронного каталогу, доступ до якого можна отримати в локальній мережі та з віддаленого доступу. Його формування розпочалось з 2007 року із внесення бібліографічних записів нових надходжень. Але працівники бібліотеки проводять також ретрокаталогізацію найбільш активної частини бібліотечного фонду.

  Формується електронна бібліотека з повнотекстовими базами даних підручників та посібників за профілем університету. Постійно здійснюється формування фонду електронних документів:

  • копіями праць наших науковців, що виходять друком (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання);
  • електронними виданнями на CD, DVD-дисках;
  • оцифруванням вже наявного в бібліотеці фонду навчальної літератури.

  Надано відкритий доступ в мережі Інтернет для повнотекстового користування рідкісними та цінними книгами, оцифрованими працівниками бібліотеки.

  Бібліотека бере участь у корпоративному проекті, започаткованому ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, з формування галузевого сегмента з питань психології, педагогіки, освіти та виховання у загальнодержавному реферативному електронному ресурсі "Україніка наукова" та Українському РЖ "Джерело", серія 3 "Соціальні і гуманітарні науки. Мистецтво" (створення реферативної продукції на видання університету «Збірник наукових праць», «Історико-педагогічний альманах», «Порівняльно-педагогічні студії»).

  Співробітники книгозбірні надають дієву допомогу користувачам у пошуку інформації для написання наукових робіт, навчають вільно працювати з будь-яким видом каталогів, включаючи електронний, володіти правилами складання монографічного та аналітичного бібліографічного опису, вміло складати списки використаних джерел, ознайомлюють з бібліотечною класифікацією (УДК).

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu