Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Видання іноземними мовами

  Bronte, C.   Villette [Текст] = Бронте Ш. Містечко / Charlotte Bronte. – London : Penguin books, 1994. – 507 c. – (Penguin Popular Classics).

   

  14-year-old girl, Lucy Snowe, is staying with his aunt in the town of Bretton. In this house, fate brings her two amazing people - Graham Bretton, the son of her aunt and Pauline Home, serious petite girl=14-річна дівчинка, Люсі Сноу, гостює у своєї тітоньки в містечку Бреттон. В цьому будинку доля зводить її з двома дивовижними людьми - Гремом Бреттоном, сином її тітки, і Поліною Хоум, серйозною мініатюрною дівчинкою.

  Christmas in the American Southwest [Тext] = Різдво на Південному Заході Америки / [editoral: M. M. Liebenson, K. Z. Ingebretsen, E. Hughes]. – Chicago : London : Sydney : Toronto : World Book, 1996. – 80 p. : il. – (Christmas around the world from World Book). – Екслібрис: Штамп синього кольору. Фонд "Сейбр-Світло", Львів за підтримки "Фонду сприяння демократії".

   

  Surveys of the Christmas traditions celebrated in New Mexico, Texas, Arizona, and Oklahoma. Includes carols, recipes, and crafts = Огляди різдвяних традицій, які відзначаються в Нью-Мексико, Техасі, Арізоні та Оклахомі. Включає також колядки, рецепти та розваги.

  Cortina, J.   Opening doors: understanding College Reading [Text] = Відкриття дверей: розуміння читання у коледжі / Joe Cortina, Janet Elder, Katherine Gonnet. – New York : McGraw-Hill ; St. Louis ; San Francisco [at al.] : Inc., 1995. – ХІХ, 566 p. : il., portr. – Екслібрис: Штамп синього кольору. Фонд "Сейбр-Світло", Львів за підтримки "Фонду сприяння демократії" Посольства США, Київ.

   

  Presents an introductory college reading improvement text that applies an approach of the authors` Opening Doors and Comprehending College Textbooks, in a format designed to help lower-level developmental reading students succeed in college. This second edition i ncludes explanations, practice exercises, quizzes, media support, and more=Представляє матеріали щодо застосування підходу "Відкриття дверей" для сприйняття текстів підручників в коледжах. Це друге видання включає в себе пояснення, практичні вправи, вікторини, підтримку засобів масової інформації, і багато іншого.
  Посібник містить завдання розраховані на розвиток мовних навичок,поповнення активного словника та формування навичок виразного читання.

  Dinosaurs! [Text] = Динозаври! : додаток до Childcraft (багатотомного ілюстрованого збірника для дітей) : A Supplement to Childcraft. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : World Book, 1990. – 304 p. : il. – (The How and Why Library). – Екслібрис: Штамп синього кольору. Фонд "Сейбр-Світло", Львів за підтримки "Фонду сприяння демократії". – Index: p. 299–304.

   

  Children's book about how dinosaurs were discovered, how they lived during different periods of history with great illustrations and information = Дитяча книга про те, як були відкриті динозаври та як вони жили в різні періоди історії з великими ілюстраціями та інформацією.

  Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning [Text]  = Психологія освіти: ефективне викладання, ефективне навчання / Stephen N. Elliott, Thomas R. Kratochwill, Joan Littlefield Cook, John F. Travers. – Third Edition. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2000. – XXIV, 631 p. : photoill. – Екслібрис: Штамп синього кольору. Фонд "Сейбр-Світло", Львів за підтримки "Фонду сприяння демократії". – Ref.: p. 605–617. – Nаme Index: p. 619–622. - Subject index: p. 623-631.

   

  Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning provides tomorrows teachers with the special skills they need to become successful educators in diverse classroom environments = Психологія освіти: ефективне викладання, ефективне навчання знайомить майбутніх вчителів зі спеціальними навичками, необхідними, щоб стати успішними педагогами з різних галузей знань.

  Fellmann, J. Human Geography [Тext] = Феллманн Дж., Гетіс А., Гетіс Дж. Географія людей: ландшафти людської діяльності : Landscapes of Human Activities / Jerome Fellmann, Arthur Getis, Judith Getis. – 5th ed. – Boston : McGraw-Hill, 1997. – 545, [1] p. : il.

   

  Provides an introduction to human and cultural geography. The text focuses on culture, society and human activity from a geographic perspective. There is updated coverage in this edition of transnational corporations, stressing their domination of certain industries and trade flows = Введення географію людини і культури. Текст присвячений культурі, суспільству і людській діяльності з географічної точки зору. Висвітлюється діяльність транснаціональних корпорацій, підкреслюючи їх домінування в  певних галузях і торгових потоках.

  Management: quality and competitiveness [Text]  = Менеджмент: якість і компетентність. – Burr Ridge ; Boston ; Sydney : Irwin, 1994. – xxvii, 660 s. : il. – Екслібрис: штамп синього кольору. Фонд " Сейбр-Світло, м. Львів за підтримки "Фонду сприяння демократії" Посольства США, м. Київ. – Name index: p.647–651. – Compani index: p. 652–653. - Subject index: p. 654-660.

   

  This book showcases examples of excellent manufacturing companies who have succeeded in creating value and job growth in Western Europe = Ця книга демонструє приклади найкращих виробничих компаній, які досягли успіху у ціноутворенні та зростанні числа робочих місць в Західній Європі.

  Martynowych, O. T.   Ukrainians in Canada: The Formative Period, 1891–1924 [Текст] = Мартинович О. Т. Українці в Канаді: формуючий період, 1891-1924 / Orest T. Martynowych. – Edmonton : Canadian institute ja Ukrainian studies. University Alberta, 1991. – 562 p.

   

  Covering the initial phase of Ukrainian immigration, settlement and community-building in Canada = Початковий етап української імміграції, поселення і потенціал спільноти в Канаді.

  McDowall, D.  An Illustrated History of Britain [Text] = МакДовалл Д. Ілюстрована історія Великобританії / David McDowall. – Harlow : Longman, 2001. – 188 p. : il. – Index: p. 185–188.

   

  This is an illustrated history of Britain from prehistoric times to the present day. The book analyzes the major political and military events in British history, and where appropriate, looks at these within a wider, international context = Це ілюстрована історія Великобританії від доісторичних часів до наших днів. У книзі аналізуються основні політичні і військові події в британської історії, і де це доречно, оглядаються в більш широкому, міжнародному контексті.

  McDowall, D.  Britain in close-up [Text] = МакДовалл Д. Британія крупним планом : поглиблене вивчення сучасної Великобританії : An In-Depth Study of Contemporary Britain / David McDowall. – Harlow : Longman, 2003. – 208 p. : il. – Index: p. 205–208.

   

  This redesigned and updated edition of "Britain in Close-up" is an in-depth study of the public and private faces of contemporary Britain, and thoroughly examines the changes and challenges the nation faces as it enters the twenty-first century = Це перероблене і оновлене видання "Великобританія крупним планом" є поглибленим дослідженням громадських і приватних осіб сучасної Британії, і ретельно досліджує зміни і проблеми з якими нація стикається в двадцять першому столітті.

   

  Mathematics in Action [Text] = Хоффер А. Р., Лейванд С. Дж., Муссер Г. Л. [та ін.] Математика в дії / A. R. Hoffer, S. J. Leinwand, G. L. Musser [et al.]. – New York ; Chicago ; Columbus : MacMillan/McGraw-Hill School Publishing Company, 1992. – 422 p. : il. – Екслібрис: Штамп синього кольору. Фонд "Сейбр-Світло", Львів за підтримки "Фонду сприяння демократії".

   

  The book presents materials useful for teaching elementary arithmetic skills = Книга представляє матеріали для навчання елементарних математичних навичок.

  Wharton E. The Age of Innocence [Text] = Уортон Е. Епоха невинності / Edith Wharton. - London : Penguin books, 1996. - 364, [1] c. - (Penguin Popular Classics).

   

  "The Age of Innocence" - an unsurpassed masterpiece, woven of intrigue, suspicion, guilt and passion = "Епоха невинності" - неперевершений шедевр, витканий з інтриг, підозр, провини і пристрасті.

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu