Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

   2010 рік. Випуск 1

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Олена Жукова

  Галина Китайгородська

  Наталія Кучеренко

  Технологія формування професійно-педагогічних якостей викладача іноземних мов вищого навчального закладу

  Вікторія Макарчук, Наталія Потапова

  Сучасні технології навчання в програмі підготовки майбутніх учителів

  Інна Осадченко

  Аналіз поняття «дидактична система» у контексті педагогічних категорій

  Тетяна Постнікова

  Самостійна робота як один з чинників розвитку творчої особистості студента

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Ольга Бартків

  Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

  Алла Добридень

  Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інтерактивного навчання

  Оксана Заїка

  Розвиток просторової уяви у майбутніх вчителів математики під час вивчення проективної геометрії

  Світлана Лупенко-Ковтун

  Технології співпраці у підготовці майбутнього вчителя

  Олег Морохов

  Готовність вчителя до роботи з інформаційно-комунікаційними ресурсами

  Наталія Опанасенко

  Використання інтерактивних технологій у викладанні навчальних дисциплін при підготовці вчителя початкової школи

  Ігор Радченко

  Технології Concept Mapping та Mind Mapping у контексті інформаційно-дидактичного середовища

  Лариса Ткачук

  Ретроспектива генезису освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах

  Лілія Чижанова

  Інтегральна технологія та ТНГІС у підготовці майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності

  Олена Ярошинська

  Креативність як провідний принцип побудови освітнього середовища у вищому навчальному закладі

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Валентина Авраменко

  Культура мовлення учителя, як засіб професійно-педагогічної комунікації

  Катерина Бабенко

  Психолого-педагогічні основи формування у студентів іншомовної компетенції діалогічного мовлення

  Микола Гагарін

  Проблема формування професійної майстерності майбутнього вчителя на сучасному етапі розвитку освіти України

  Ірина Дзюбенко

  Проблема єдності теорії і практики у підготовці вчителя нової генерації

  Світлана Русавська

  До проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музики

  Ілона Тивонюк

  Професійна компетентність вчителя – необхідна умова вдосконалення його педагогічної діяльності

  Галина Черненко

  Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інноваційних технологій

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Валентина Бойченко

  Громадянське виховання студентської молоді (на прикладі роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)

  Галина Бондар

  Стан сформованності гуманістичного світогляду майбутніх учителів

  Любов Дашицька

  Моральне виховання школярів засобами музичного мистецтва

  Інна Козак

  Виховна система як педагогічна категорія

  Наталія Ревнюк

  Виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної самосвідомості майбутніх учителів

  Тетяна Юркова

  Параметри виміру ціннісного ставлення до природи

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Наталія Безлюдна

  Стан здоров'я дитини як проблема освіти

  Світлана Бондар

  Alma Mater вищої освіти: витоки

  Наталія Бочкарьова

  Принципи педагогічної взаємодії, згідно гуманістичної концепції Карла Роджерса

  Наталія Коляда

  Підготовка педагогів-організаторів дитячого руху: історико-педагогічний аспект

  Дмитро Пащенко

  Імідж учителя: уроки історії та сучасність

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Юлія Бєлова

  Тестування студентів як засіб контролю їх науково-навчальних досягнень

  Ольга Василькова, Василь Васильков

  Професійні кризи вчителів в умовах сучасного освітнього простору

  Яків Напрєєв

  Освітній потенціал систем дистанційного навчання

  Оксана Плахотнюк

  Шляхи інтеграції європейського мовного портфоліо в іншомовне навчання студентів економічних спеціальностей

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu