Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2010 рік. Випуск 2

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Галина Коберник

  Валентина Коваль, Валентина Розгон

  Ольга Музика

  Композиційні здібності як основа художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва

  Валентина Панченко

  Розвиток математичних здібностей учнів початкових класів

  Юлія Рибінська

  Психологічні особливості креативного мислення майбутніх учителів-філологів

  Світлана Совгіра

  Методика проведення педагогічного експерименту

  Оксана Тімець

  Професійна підготовка майбутнього вчителя географії: взаємозв'язок когнітивного, операційного і особистісного компонентів його фахової компетентності

  Ірина Харченко, Світлана Русавська

  Формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів мистецьких дисциплін

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Ганна Кавиліна

  Особливості взаємодії дітей різновікової групи на заняттях з образотворчої діяльності

  Микола Криловець

  Сучасні технології економіко-географічної підготовки майбутніх учителів географії

  Роман Кухарчук

  Проектна технологія створення навчальних відеоматеріалів для формування творчих здібностей студентів у процесі проведення навчального фізичного експеримента

  Вікторія Макарчук, Наталія Потапова

  Інноваційні технології у підготовці майбутнього фахівця загальноосвітньої школи

  Ігор Радченко

  Технологія «Knowledge management» у підготовці студентів до науково-дослідницької роботи

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Микола Гагарін

  Профілактика та подолання синдрому професійного згорання вчителя національної школи

  Лідія Мамчур

  Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах ВНЗ

  Ніна Мовчан, Лариса Горбатюк

  Підготовка майбутніх учителів до формування навчально-виховного середовища з розвитку здібностей і обдарувань дітей в умовах сільської школи

  Дмитро Пащенко

  Педагогічна майстерність як складова готовності вчителя до професійної діяльності

  Оксана Перець

  Основні критерії, рівні та показники сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів

  Наталія Побірченко, Олена Ярошинська

  Формування дослідницького середовища вищого педагогічного навчального закладу як засобу розвитку професійної компетентності майбутніх учителів

  Анна Чепелюк

  Формування психолого-педагогічної компетентності фахівця фізичного виховання у вищій школі

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Світлана Авраменко

  Мовленнєва особистість майбутнього вчителя в аспекті толерантності

  Катерина Бабко

  Формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів

  Наталія Дзямулич

  Формування мовленнєвої культури студентів педагогічних коледжів на заняттях із зарубіжної літератури

  Сергій Куценко

  Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії

  Наталія Мамчур

  Виховання естетичних смаків майбутніх філологів під час вивчення та виготовлення традиційного обрядового рушника в процесі позааудиторної роботи

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Творчість як умова становлення, самопізнання та розвитку особистості

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Ольга Баздирєва

  Проблема гуманітаризації математичної освіти в історичному аспекті

  Наталія Белозьоров

  М. Корф як ініціатор розвитку земської школи східноукраїнського регіону у 60–70-х роках ХІХ ст.

  Оксана Гудовсек

  Реформування системи естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1984–1991 рр.)

  Наталія Коляда

  Підготовка організаторів дитячого руху: уроки минулого та перспективи на майбутнє

  Наталія Опанасенко

  Ідеал учителя у спадщині українських діячів «Просвіт» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  Юлія Радченко

  Ідеї професійної підготовки вчителя у спадщині англійських та французьких просвітителів (середина XVIII – перша половина ХІХ ст.)

  Людмила Савич

  Культура мовлення вчителя: аналіз наукових розвідок О.М. Біляєва

  Галина Черненко

  Професійна підготовка вчителів початкових закладів України в період 1917–1920 рр.

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Ірина Бірюкова

  Реформування вищої освіти Німеччини в світі європеізації

  Валентина Бойченко

  Проблема розумового виховання студентів у контексті сучасних освітніх вимог

  Мирослав Василина, Василь Майборода

  Актуальні проблеми практичної підготовки студентів вищої школи України

  Ігор Красноштан, Майя Пащенко

  Педагогічні умови впровадження модульно-розвивального навчання в вищій школі

  Альбіна Шарко

  Впровадження гендерної освіти в університетах Німеччини як вимога Болонського процесу

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu