Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2011 рік. Випуск 4, частина 2

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Сергій Овчаров

  Інна Осадченко

  Тетяна Плохута

  Педагогічна діагностика у сучасному дидактичному процесі ВНЗ

  Ірина Проценко

  Поетапне формування професійно-творчих умінь майбутніх учителів у процесі діалогової взаємодії

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Формування художньо-творчого напряму в професійній діяльності майбутнього педагога мистецьких дисциплін

  Людмила Ткаченко

  До проблеми аналізу критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в контексті компетентнісного підходу

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Олена Артеменко

  Використання новітніх технологій навчання у професійній підготовці вчителя-філолога

  Ольга Біляковська

  Інтерактивні технології навчання як ефективний засіб підвищеня якості педагогічної підготовки студентів у класичному університеті

  Наталя Дмітренко

  Професійна підготовка майбутніх учителів до запобігання негативного впливу інформаційно-телекомунікаціних технологій

  Ольга Колодницька

  Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів

  Ольга Кочерга

  Досвід підготовки соціально відповідального вчителя початкової школи через використання інтерактивних технологій

  Олена Кривильова

  Використання педагогічних технологій у формуванні творчої особистості бакалавра-викладача практичного навчання

  Вадим Мендерецький, Сергій Дмитрук, Віктор Шуліка

  Удосконалення експериментальної підготовки студентів на основі нових інформаційних технологій

  Світлана Омельяненко

  Ідентифікація та самоідентифікація майбутніх учителів у процесі застосування інноваційних технологій

  Наталія Онищенко

  Технологічний підхід у системі підготовки майбутніх учителів

  Наталя Плахотнюк

  Ефективність технології підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування

  Наталія Чєн

  Роль інноваційного навчання у підготовці майбутніх педагогів

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Олег Антоновський

  Педагогічна аксіологія у психолого-педагогічній літературі як складова професіоналізму майбутнього вчителя

  Ольга Березовська, Інна Тригуб

  Формування міжкультурної компетенції майбутніх вчителів

  Мария Витошко

  Комплексный анализ художественного текста как способ формирования текстовой компетенции у студентов филологических специальностей вузов

  Ірина Головська

  Уміння досліджувати стан моральної вихованості школярів як важлива складова професійної компетентності вчителя початкової школи

  Алла Добридень

  Гуманістична спрямованість та педагогічна культура сучасного вчителя

  Олександр Євсюков

  Процес формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів як фактор успішності професійної діяльності

  Наталія Кипиченко

  Психолого-педагогічна складова мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи

  Лілія Кобилянська

  Сучасний гувернер як особливий тип педагога: формування професійної компетентності в період вузівської підготовки

  Людмила Ніколаєва

  Теоретичні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів магістратури

  Надія Олійник

  Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя економіки

  Наталія Піковець

  Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів засобами соціально-психологічного тренінгу

  Олена Сергійчук

  Професійна компетентність майбутнього учителя у системі підготовки до педагогічної діяльності

  Галина Сорокіна

  Структура компетентності фахівця як наукова проблема

  Алла Фокшек

  Професійна компетентність як складова підготовки майбутнього вчителя до суб'єкт-суб'єктного управління

  Галина Шпиталевська

  Характеристика ключових та предметних компетентностей і компетенцій особистості

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Оксана Бунчук

  Діяльність товариства шкільної освіти в контексті розвитку педагогічного процесу в Україні (1917–1920 рр.)

  Наталія Давкуш

  Педагогічне прогнозування у системі професійної освіти: історичний аспект

  Анжела Киричок

  Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога

  Олена Кірдан

  Організація управління громадськими та приватними вищими начальними закладами України (остання чверть ХІХ – початок ХХ століття)

  Олена Малярчук

  Вища гуманітарна освіта Сполучених Штатів Америки в епоху інформаційного суспільства

  Лариса Орєхова

  Софія Русова: лінгводидактичні технології

  Лариса Рубан

  Педагогічна майстерність учителя в дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта (1923–1985)

  Галина Фещенко

  Перепідготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи (20–30-ті роки ХХ століття)

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Ольга Андрусь

  Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах

  Надія Борисенко

  Професійна підготовка майбутніх учителів технологій в умовах сучасного освітнього простору

  Наталія Колосова

  Формування у майбутніх педагогів мотивації як засади для надання дітям педагогічної підтримки

  Майя Пащенко, Ігор Красноштан

  Кредитно-модульна система навчання – умова розвитку творчої особистості майбутнього вчителя

  Марина Прокоф'єва

  Системний підхід у підготовці майбутнього педагога до реалізації диференційованого навчання

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu