Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2013 рік

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Ірина Андрощук

  Реалізація системного підходу в навчальному процесі як педагогічна проблема

  Людмила Андрощук

  Впровадження педагогічної моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії як творчий процес

  Станіслав Бурчак, Ліана Бурчак

  Використання персонального комп'ютера для контролю навчальних досягнень учнів

  Аліна Ваколюк

  Особливості змісту роботи класного керівника в навчальних закладах

  Олена Гладка

  Формування комунікативної компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної мови

  Наталія Горобченко

  Знання, навички та вміння для навчання написання дискурсу-опису/розповіді

  Ольга Музика

  Розвиток уяви і художньо-образного мислення студентів у процесі роботи над темою натюрморту

  Сергій Овчаров

  Науково-педагогічні підходи до розвитку креативності в професійній підготовці майбутніх учителів інформатики

  Катерина Паламарчук

  Спецкурс з формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів

  Лариса Рубан

  Розвиток математичних умінь дітей – передумова формування їх економічного мислення (погляди американського педагога-реформатора Джона Холта)

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Сприйняття творів мистецтва як процес відображення в пізнанні людини художнього образу

  Володимир Староста

  Підготовка майбутніх учителів до розробки мультимедійних презентацій уроків

  Наталія Шикіна

  Лінгводидактичні умови професійної (мовний) підготовки майбутніх вчителів початкової школи

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Микола Аверченко, Наталя Дермельова

  Використання технології комп'ютерного тестування для оцінювання музичних знань студентів – майбутніх учителів початкових класів

  Олег Авраменко

  Особливості вивчення технічних дисциплін в процесі підготовки вчителів освітньої галузі «Технологія»

  Тетяна Батієвська

  Про реалізацію структурно-функціональної моделі проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

  Марія Бондар, Олександр Байдацький

  Статична динаміка знань та їх відновлення

  Ольга Гончарова, Лілія Калужська

  Рефлексивий компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності

  Ольга Красовська

  Модель професійної готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій у галузі мистецької освіти

  Тамара Турчин

  Специфіка підготовки учителів музики до інноваційної педагогічної діяльності в початковій школі

  Наталія Хміль

  Педагогічні умови ефективного використання блогів для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Людмила Ващенко

  Педагогічна майстерність Г. Г. Нейгауза як ключова складова професійної підготовки вчителів музики позашкільних навчальних закладів

  Олександр Євсюков

  Підготовка майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу до педагогічного мислення

  Володимир Заболотний

  Методична компетенція майбутнього учителя фізики як важлива складова професійної компетентності

  Олена Іваній

  Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки

  Валентина Коваль

  Умови формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів як педагогічна проблема

  Микола Коломієць

  Проблема підготовки класного керівника до організації профорієнтаційної роботи

  Наталія Мисліцька

  Комунікативна підготовка студентів в системі формування методичної компетентності

  Юлія Рибінська

  Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу

  Тетяна Cеверіна

  Становлення аксіосфери майбутніх фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі

  Ірина Січко

  Екологічна компетентність як професійна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів

  Тетяна Cкрипай

  Емоційно-вольова культура майбутніх учителів початкових класів у світлі компетентнісного підходу

  Валентина Харламенко, Тарас Олефіренко

  Концептуальні положення професіоналізації вчителя

  Ольга Шевчук

  Формування готовності майбутнього вчителя-словесника до організації позакласної роботи з обдарованими учнями

  Олена Ярошинська

  Формування фахової компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах освітнього середовища професійної підготовки

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Любов Богославець

  Основні аспекти виховного процесу при підготовці майбутніх інженерів-педагогів

  Сергій Куценко

  Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Олена Кін

  Розвиток громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період 1900–1917 рр.

  Леся Клевака

  Методи організації навчання у середніх жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  Олена Кравець

  Історико-теоретичний аналіз винекнення проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу

  Оксана Кравченко

  Пролетарський університет у системі культурно-просвітницьких організацій пролеткульту

  Віра Курок, Борис Шевель

  Аналіз результатів освітньої реформи 1958 р. для професійно-технічної освіти України

  Катерина Кучина

  Ґенеза духовності та моральності особистості у вітчизняній філософсько-педагогічній спадщині кінця ХІХ–ХХ ст.

  Аліна Маслова

  Аналіз методів навчання англійського наукового мовлення студентів немовних спеціальностей у лінгвометодичних роботах 90-х років ХХ століття

  Віктор Сопіга

  Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи у 1950–1970 роках

  Октавія Фізеші

  Суспільно-політичні умови розвитку початкової школи на Закарпатті у другій половині ХІХ століття

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Валентина Балахтар

  Соціальний працівник як суб'єкт здійснення державної молодіжної політики

  Алла Веремчук

  Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ

  Наталія Грицай

  Сучасні підходи до методичної підготовки майбутніх учителів біології

  Андрей Дикой, Роберт Галустов

  Научно-технические подходы развития талантливых студентов в педагогических вузах

  Кирил Котун

  Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії

  Владислав Фадєєв

  Механізм громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищої освіти в умовах сьогодення

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu