Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2011 рік. Випуск 5, частина 1

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Надія Авсієвич

  Юрій Бабій

  Олена Балдинюк

  Майбутній соціальний педагог як суб'єкт професійного спілкування: критерії сформованості

  Тетяна Доля

  Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання професійної діяльності вчителя

  Таір Ібрагімов

  Дидактичні умови раціональної організації самостійної роботи при вивченні накреслювальної геометрії майбутніми інженерами-педагогами

  Ольга Козій

  До проблеми формування вокальних навичок майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу

  Ольга Музика

  Цілеспрямованість і творча активність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як основа особистісного становлення

  Ігор Радченко

  Використання системно-інформаційного підходу при розробці навчальних посібників

  Тетяна Роговa

  Проблема персоналізації особистості вчителя в науковій літературі

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Сутність готовності майбутніх учителів до викладання інтегрованих курсів у початковій школі

  Тетяна Торбіна

  Професійно значущі якості особистості сучасного фахівця

  Віра Чорноус

  Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Олена Бєлоліпцева

  Технологіїя підготовки соціальних педагогів до збереження репродуктивної функції в сім'ї

  Алла Веремчук

  Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкових класів

  Анатолій Грітченко

  Викладач у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти

  Людмила Зубченко

  Використання творчих завдань при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання

  Володимир Іщенко

  Педагогічні технології у вищому навчальному закладі

  Галина Мартинюк

  Застосування інтернет-технологій під час підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей

  Валентина Оніпко

  Технологічні основи процесу підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі

  Марія Тадеєва

  Сучасні інноваційні компютерні технології в іншомовній освіті школярів

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Наталія Александрова

  Взаємозв'язок управлінської компетентності та управлінської культури викладача

  Людмила Войтова

  Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ

  Антоніна Волосенко

  Компетентнісний підхід до психолого-педагогічної підготовки вчителів в економічному університеті

  Олена Задорожна

  Формування екологічних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної роботи

  Людмила Коробович

  Створення теоретичної моделі системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі

  Андрей Максютов

  Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії

  Оксана Тімець

  Пріоритетні напрями професійної підготовки вчителя-географа за рубежем

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Валентина Балахтар

  Науково-методичне забезпечення організації дозвілля дітей та підлітків в закладах позашкільної освіти (1960–1991 рр.)

  Ірина Будз

  Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів

  Валентина Волікова

  Роль студентських клубів в організації дозвілля студентської молоді УСРР у 20-х роках ХХ століття

  Тетяна Кир'ян

  Діяльність медичних наукових шкіл академіків О. О. Богомольця, М. Д. Стражеска та В. П. Філатова (ІІ половина XX століття)

  Сергій Марчук

  Костянтин Ушинський про науково-практичні підходи підготовки вчителів до фізичного виховання школярів (за матеріалами «Програми педагогіки для жіночих навчальних закладів»)

  Тетяна Пахомова

  Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у зарубіжних країнах

  Ганна Приходько

  Діяльність учнівських гуртків і товариств фізкультурного спрямування в школах України наприкінці ХIХ – з початку ХХ ст

  Ольга Ткачук

  Особливості застосування комунікативного методу навчання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах Польщі

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Наталія Ковалевська

  Особливості роботи домашнього педагога з молодшими школярами, які мають навчальні ускладнення

  Інна Ніколаєску

  Акмеологічний підхід до розвитку професійного іміджу сучасного педагога в системі післядипломної освіти

  Cтаніслав Пономаревський

  Релігійна терпимість і міжкультурний діалог у системі ціннісних координат полікультурного суспільства та формування їх засобами освіти (на прикладі українців у Росії)

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu