Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2012 рік. Випуск 6, частина 1

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Людмила Базиль

  Вікторія Виноградова

  Андрій Гедзик

  Дидактичні умови оптимізації початкового етапу формування графічних понять у майбутніх учителів технологій

  Володимир Гриневич

  До питання особливостей формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів

  Світлана Капран

  Самостійна навчальна робота студентів – особлива система умов навчання, яку створює викладач

  Тетяна Коробейнікова

  Експериментальна перевірка ефективності формування у майбутніх учителів англомовної компетенції в діалогічному мовленні

  Андрій Кужельний

  Особливості організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій

  Микола Мрук

  Особливості процесу управління технічною творчістю та передумови її реалізації в практиці підготовки майбутніх учителів

  Тетяна Петухова

  Удосконалення організації підготовки вчителів технологій у вищих навчальних закладах

  Ольга Рем

  Педагогічні умови формування правової культури педагога професійного навчання

  Інна Терешко

  Розвиток самостійного мислення студентів-філологів на заняттях з виразного читання

  Милослава Черній

  Карти знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Олег Авраменко

  Учитель технологій та його роль в сучасному техногенному середовищі

  Григорій Джевага

  Формування технологічної культури студентів в процесі технічного моделювання

  Алла Добридень

  Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного педагога

  Сергій Погребняк

  Технологія формування у майбутніх інженерів-педагогів готовності до правовиховної роботи

  Наталія Сас

  Формування когнітивної складової компетентності з інноваційного управління у майбутніх керівників навчальниих закладів

  Станіслав Ткачук

  Технологічна культура вчителя трудового навчання як соціально-педагогічна проблема

  Ірина Щербакова

  Психологічні особливості готовності до інноваційної діяльності як важливої професійної якості педагога

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Тетяна Гладиш

  Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема

  Валентина Гончарук

  Психологічні особливості формування готовності майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі

  Катерина Демчук

  Формування лідерських та професійних якостей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей

  Ольга Дем'яненко

  Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

  Тетяна Дятленко

  Формування професійної компетентності студентів-філологів ОКР «бакалавр» на заняттях «Методики викладання української літератури»

  Микола Захаревич

  Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами мультимедіа

  Альбіна Зінченко

  Педагогічні умови формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи спільно з закладами профтехосвіти

  Валентина Каліш

  Формування лексикологічної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі вивчення морфологічних явищ

  Валентина Коваль

  Психолого-педагогічне підґрунтя професійного становлення майбутніх учителів-словесників

  Оксана Копил

  Проблема формування самоосвітньої компетентності при вивченні англійської мови для професійного спілкування

  Галина Кузнецова

  Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян

  Юрій Курнишев

  Проблеми професійного саморозвитку сучасного вчителя фізичної культури

  Ірина Кухарчук

  Культура фахового мовлення як важливий компонент професійної діяльності майбутнього психолога

  Андрій Леонов

  Формування професійних вмінь учнів професійно-технічних навчальних закладах як психолого-педагогічна проблема

  Олена Матвієнко

  Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності

  Наталія Мельник

  Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині

  Валентина Мішедченко

  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах вищого навчального закладу

  Вадим Ребенок

  Інформаційна компетенція як основна передумова формування готовності майбутніх учителів технологій у процесі професійної діяльності

  Інна Снігур

  Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції майбутнього вчителя-філолога в контексті діяльності наукової лабораторії «Театр слова»

  Світлана Цінько

  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі викладання шкільного курсу української мови

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Олександр Безлюдний

  До питання теоретико-педагогічних концепцій виховання дітей в американському суспільстві

  Лариса Йовенко

  Український регіональний та локальний фольклор як джерело збагачення літературної освіти школярів

  Володимир Мотрич

  О. Захаренко про важливий аспект формування професійної майстерності майбутніх учителів

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Євген Антипін

  Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців

  Анатолій Бровченко

  Ретроспективний погляд на виникнення потреби та проблеми формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів технологій

  Надія Вєнцева

  Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вузах України в 30–40 роках ХХ століття

  Оксана Денисюк

  Викладання історії на народознавчій основі у концепції Григор'єва-Нашого

  Оксана Нич

  Погляди Петра Мельничука на проблеми сімейного виховання українських дітей в еміграції США

  Наталія Педан

  Становлення та розвиток системи підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)

  Наталка Романишина

  Проблема пошуку шляхів удосконалення вивчення художньої малої прози студентами-філологами в історичному контексті

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Наталія Александрова

  Формування управлінської культури майбутніх викладачів як фактора вдосконалення їхньої професійної підготовки в умовах євроінтеграційних процесів

  Наталія Сивачук, Олександр Санівський

  Становлення риторичної особистості майбутнього вчителя-філолога у процесі засвоєння інтегрованих знань

  Геннадій Шелепко

  Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: закордонний досвід та шляхи демократизації

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu