Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2013 рік. Випуск 8, частина 1

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Леонід Базильчук

  Наталія Барсукова

  Надія Вовк

  Аналіз рівня споживчої культури студентів технологічного факультету

  Сергій Галушко, Ганна Гордашевська

  Інтегрована навчальна практика в системі підготовки майбутнього вчителя природничого профілю

  Наталія Дігтяр

  Результати дослідно-експериментальної роботи з формування художнього досвіду учнів основної школи

  Катерина Завалко

  Організація та зміст процесу формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності

  Людмила Зубченко

  Студентський науковий гурток – середовище креативної діяльності

  Лариса Йовенко

  Концепти героїки чарівної казки

  Світлана Ковальова

  Дидактична модель формування предметних компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва

  Ольга Колоянова

  Інтерпретація твору образотворчого мистецтва як особливий вид діяльності педагога-художника

  Леся Кравченко

  Використання методу дискусій у процесі вивчення майбутніми вчителями технологій курсу «Охорона праці в галузі»

  Віктор Мозговий

  Структура та компоненти режисури педагогічної дії

  Світлана Полякова, Оксана Тімотіна

  Шляхи оптимізації навчального процесу в дизайн-освіті педагогічних ВНЗ

  Людмила Путішина

  Проблема жанрової класифікації у педагогіці мистецтва

  Алла Руденченко

  Теоретичні основи навчання етнодизайну студентів вищих мистецьких навчальних закладів

  Ірина Стецько

  Мотивація як чинник підвищення ефективності навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі економічного профілю

  Тетяна Філатьєва

  Інтеграція різних форм художньо-творчої діяльності та використання інтерактивних методів навчання як умови підготовки майбутніх педагогів-позашкільників

  Василь Чубар

  Чинники формування змісту профільного навчання старшокласників технологіям виробництва

  Andrzej Skwara, Elżbieta Kornacka-Skwara

  Trening biofeedback jako metoda usprawniająca uczenie się

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Віталій Бойчук

  Про необхідність художньо-графічної підготовки вчителя технологій

  Ольга Захарчук-Дуке

  Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів

  Ольга Рогозіна

  Методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців засобами новітніх інформаційних технологій

  Світлана Рукасова, Світлана Полякова

  Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій

  Світлана Соломаха

  Потенціал сучасних педагогічних технологій у розвитку художньо- естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Дмитро Айстраханов

  Проблема моделювання професійної компетентності майбутнього фахівця у педагогічній теорії та практиці

  Наталія Андрійчук

  Педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта

  Володимир Бондаренко

  Специфічність процесу формування професійного іміджу майбутніх фахівців технологічного профілю: аналіз та перспективи наукових досліджень

  Лідія Вознюк

  Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи

  Лі Данься

  Удосконалення виконавської культури студента-піаніста у процесі концертної діяльності

  Алі Джасім М. М.

  Формування професійних умінь майбутніх фахівців образотворчого мистецтва як психолого-педагогічна проблема

  Володимир Король

  Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва

  Валентина Лебідь

  Створення рефлексивно-оцінного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів

  Євгенія Медведєва

  Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями

  Юлія Мировська

  Створення творчого середовища як умова мотивації до формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії

  Олена Побірченко

  Розвиток творчого потенціалу в майбутніх учителів мистецьких дисциплін

  Лілія Полудень

  Етапи формування професійної майстерності дизайнера інтер'єру в умовах університетської освіти

  Євгеній Хекало

  Особливості професійної підготовки виконавців народної пісні, її значення в історії розвитку пісенної культури сьогодення

  Ген Цзинхен

  Формування сценічної культури у майбутніх естрадних співаків

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Людмила Паньків, Ольга Чурікова-Кушнір

  Музично-театральна діяльність як одна з форм позакласної виховної роботи

  Наталія Письменна

  Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації навчально- виховного процесу

  Михайло Чуносов

  Делінквентна поведінка неповнолітніх як об'єкт теоретичного аналізу

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Микола Анісімов

  Розвиток професійно-технічної системи освіти у період з 1975 по 1990 роки

  Наталія Ілініцька

  Європейські традиції романтизму у фортепіанній творчості М. Лисенка

  Інна Козак

  Авторські школи 90-х років ХХ століття як осередки впровадження виховних систем в інноваційну практичну діяльність шкіл

  Вікторія Макарчук

  Розвиток взаємодії школи та сім'ї в Україні другої половини XIX – початку XX ст.

  Віктор Сопіга

  Організаційно-змістові аспекти підготовки студентів до навчання автосправи старшокласників у 70–80-ті роки ХХ століття

  Наталія Філіпчук

  Національно-культурний контекст мистецької освіти Західної України

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Олена Лихолат

  Опис зовнішнього вигляду моделі одягу як елемент фахової підготовки в системі професійної освіти

  Олена Пономарьова

  Філософські аспекти проблеми підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у ВНЗ України

  Віталіна Рейдало

  Основні завдання системи методичної підготовки майбутніх викладачів української літератури в умовах магістратури

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Підготовка нової генерації педагогічних кадрів у системі мистецької освіти

  Людмила Шелюх

  Художня композиція як складова фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu