Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Правила користування Електронним читальним залом

  Електронний читальний зал (ЕЧЗ) призначений для задоволення інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет у наукових і навчальних цілях.

  Загальні положення

  Для підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб користувачів і абонентів бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини впроваджує новітні комп'ютерні технології. Ефективне використання їх значних потенційних можливостей потребує дотримання правил, викладених нижче. Вони розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Типових правил користування бібліотеками в Україні", та "Правил користування бібліотекою УДПУ імені Павла Тичини". Основні послуги електронного читального залу надаються безкоштовно.

  Інформаційні послуги електронного читального залу

  Електронний читальний зал здійснює наступні інформіційні послуги:

  • пошук в електронному каталозі (ЕК) бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини;

  • робота з електронними бібліотеками, ЕК, БД бібліотек України, Росії та світової спільноти;

  • пошук та робота з web-сайтом університету та бібліотеки;

  • робота з електронними варіантами навчально-методичних видань викладачів НУК;

  • робота з електронними реферативними журналами (РЖ);

  • робота з електронними енциклопедіями та СБ до книг та журналів;

  • проведення презентацій, електронних екскурсій, семінарів, конференцій, занять за допомогою електронних засобів навчання;

  • проведення заходів з підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки;

  • консультації з питань комп'ютерних бібліотечних технологій.

  Користувачі

  Користувачами електронного читального залу можуть бути викладачі, науковці, аспіранти, магістранти університету та студенти. Реєстрація та доступ до ЕЧЗ надається на підставі документу, який засвідчує особу (читацький квиток або службове посвідчення). До роботи допускаються користувачі, що мають базові навички роботи з операційною системою Windows 7 і Web-браузерами, володіють умінням орієнтуватись в офісних програмах та самостійно зберігати свої напрацювання на зовнішніх носіях. Для кожного користувача заповнюється бланк, на якому вказується початок і кінець сеансу його роботи, а також вид наданих послуг.

  Користувач має право:

  • використовувати устаткування і програмне забезпечення електронного читального залу для пошуку необхідної інформації протягом виділеного йому часу;

  • одержувати консультаційну допомогу адміністратора з питань пошуку інформації;

  • копіювати інформацію з дозволу та за допомогою адміністратора;

  • використовувати дисковий простір комп'ютера для збереження знайденої інформації з дозволу адміністратора;

  • користуватися довідковою літературою, що знаходиться у адміністратора

  ЕЧЗ.

  Користувач зобов'язаний:

  • відзначити у адміністратора початок і закінчення роботи, вид потрібних послуг і тематику інформаційного запиту;

  • заздалегідь повідомити адміністратора про відмовлення від роботи у виділений для нього час;

  • при необхідності копіювання інформації надати адміністратору ЕЧЗ зовнішні носії інформації для перевірки на наявність вірусних програм;

  • повідомляти адміністратора ЕЧЗ про неполадки та порушення, що виникли;

  • дбайливо ставитися до майна, технічного і програмного забезпечення ЕЧЗ;

  • не робити дій, які можуть нанести шкоду користувачам Інтернету або зіпсувати устаткування ЕЧЗ;

  • компенсувати нанесений матеріальний збиток, у випадку виникнення такого.

  Забороняється:

  • використовувати Інтернет для комерційних (розміщення реклами і т.п.), протизаконних (порушення авторських прав і ін.) і неетичних (перегляд сайтів порнографічного, націоналістичного змісту та ін.) цілей, а також для нанесення шкоди чи збитку іншим особам і організаціям;

  • використовувати інші операційні системи на комп'ютерах ЕЧЗ;

  • використовувати зовнішні носії інформації, які не пройшли тест на віруси;

  • направляти заявки, заповнювати електронні анкети і т.д., зв'язані з відправленням будь-якого роду кореспонденції по електронним каналам;

  • завантажувати з Інтернету архівні файли, які саморозпаковуються;

  • копіювати з Інтернету файли з розширенням *.bat *.ехе без дозволу адміністратора;

  • підключатися до мережевих комп'ютерних ігор;

  • вносити зміни в налаштування комп'ютера і програмного забезпечення, (встановлення/видалення програм, зміна зовнішнього вигляду робочого столу, додавання/знищення іконок, установка фонових малюнків і так далі), інсталювати нове програмне забезпечення без дозволу адміністратора;

  • виключати або перезавантажувати комп'ютер без дозволу адміністратора;

  • не дозволяється користуватись USB-портами без дозволу адміністратора;

  • приносити в ЕЧЗ їжу та напої;

  • не допускається знаходження в комп'ютерному класі у верхньому одязі;

  • виносити довідкову літературу з ЕЧЗ;

  • перебування на одному робочому місці більше однієї особи. У виняткових випадках (наприклад, спільна робота над проектом) за узгодженням із адміністратором або співробітниками читального залу допускається робота двох чоловік на одному комп'ютері;

  • заважати іншим користувачам, створювати конфліктні ситуації та ін.

  Відповідальність читачів:

  • порушники даних правил частково або повністю позбавляються права роботи в ЕЧЗ;

  • у випадку порушення правил користування ЕЧЗ адміністратор має право припинити надання послуг і вивести користувача з ЕЧЗ;

  • у разі повторних порушень користувач позбавляється права користування ЕЧЗ на термін від одного місяця до одного року;

  • у разі пошкодження програмно-технічних засобів ЕЧЗ користувачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

  Обов'язки адміністраторів ЕЧЗ:

  • надавати користувачам інструкції щодо бібліографічного пошуку в електронних каталогах та базах даних;

  • забезпечувати програмно-технічну підтримку доступу до мережі Інтернет;

  • вивчати інформаційні потреби користувачів для вдосконалення на цій основі пошукових можливостей автоматизованої системи бібліотеки;

  • проводити тест на віруси та, в разі необхідності, відформатувати зовнішні носії інформації;

  • консультувати читачів з питань бібліографічного пошуку, розміщення на сервері електронної інформації, пошуку інформації.

  Режим і порядок роботи

  Тривалість одного сеансу роботи займає не більше 1 години. Додатковий час надається користувачам при наявності вільних місць. Робота в ЕЧЗ проводиться за попереднім записом. При запізненні користувача більше ніж на 10 хв., виділене йому робоче місце може бути надано іншому користувачеві.

   
  powered by social2s
  УДПУ Бібліотека © 2023

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu