Студентський вісник (2009 рік)

Автор

Назва

Антонюк Катерина

Мотиваційні можливості інтерактивного навчання учнів

Бабій Віталій

Методика силової підготовки у легкій атлетиці

Богачик Олена

Виховання моральної особистості

Бойко Ольга

Аспекти розвитку шкільної освіти в с. Ризине Звенигородського району Черкаської області

Брижик Марина

Лікувальна фізкультура як засіб профілактики захворювань у людей з ослабленим здоров'ям

Бур'ян Оксана

Аналіз змісту навчання учнів при ознайомленні з технікою і технологією сучасного швейного виробництва в процесі вивчення обслуговуючих видів праці

Бурла Вікторія

Педагогічні засади економічного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та родини

Вакарчук Максим

Технологія навчання спортивної ходьби дітей та підлітків і їх функціональна підготовленість

Вітковська Ганна

Всебічний розвиток дитини на уроках хореографії

Воронюк Катерина

Формування готовності старшокласників до шлюбно-сімейних відносин

Гармаш Валентина

Хореографічне виховання дітей дошкільного віку

Герман Світлана

Рухлива гра та її значення в формуванні особистості молодшого школяра

Глобенко Юлія

Виховний вплив загальноосвітнього закладу на здоровий спосіб життя школярів

Гонта Віта

Урахування особливостей міжмовних відносин англійських некомпаративних ад'єктивних фразеологічних одиниць при перекладі на українську мову

Грубик Олеся

Особливості навчання співу методом ладової сольмізації

Гумінська Анастасія

Танець як основа гармонійного розвитку особистості

Діхтяренко Вікторія

Неспеціальна фізкультурна освіта студентів педагогічного вузу

Добранчук Людмила

Організація ефективного управління грошовими потоками підприємства

Дудник Вікторія

Образование производных наименований лиц на -щикъ/-чикъ, -льщикъ, -арь, -ухъ, в памятниках русской письменности ХVII века

Іванова Любов

Профілактика бездоглядності та безпритульності серед неповнл-ніх

Ікерт Юлія

Досвід створення та використання демонстраційної наочності на уроках трудового навчан-ня

Камінська Юлія

Сутність здорового способу життя молодших школярів

Карєєва Ірина

Роль педагогічного краєзнавства у вихованні підростаючого покоління

Ковальчук Наталія

Естетичне виховання засобами класичного танцю

Компан Вікторія

Національне виховання учнів засобами української народної хореографії

Коробова Лілія

Соціальне сирітство в Україні як соціально-педагогічне явище

Коробченко Людмила

Формування художніх інтересів учнів основної школи в процесі гурткової роботи

Костенко Віталій

Педагогічні умови підготовки учнів 10-11 класів до культури спілкування у сім'ї

Криворотенко Анастасія

Виховання творчої особистості засобами хореографічного мистецтва

Левченко Алла

Взаємозв'язок національного та загальнолюдського виховання як основа полікультурної освіти

Лубко Юлія

Патріотичне виховання, як необхідна умова особистісного розвитку учня

Мельник Леся

Формування в учнів морально-психологічних якостей громадянина-патріота

Музика Наталія

Методика формування співацьких навичок

Наумова Ірина

Співпраця соціальних педагогів з сучасними дитячими та громадськими об'єднаннями

Оверчук Катерина

Фізичне виховання, як одна з передумов формування здорової нації

Олійник Леся

Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства на Черкащині

Павлик Марина

Мотивационные основы производных наименований лиц (на -никъ/ -льникъ), занимающихся животноводством, в памятниках русской письменности национального периода

Панкратенкова Дар'я

Проблема збереження та раціонального використання ландшафтів України

Петренко Неля

Розвиток вольових якостей підлітка як умова їх навчальної успішності

Печенюк Олена, Насальський Олександр

Активізація пізнавальної діяльності учнів

Підмогильна Лілія

Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку на уроці класичного танцю

Поліщук Анастасія

Духовний розвиток дітей на основі збагачення уявлень про взаємини людей

Попенченко Юлія

Особливості гендерного мислення особистості

Пчелянська Юлія, Усатюк Яна

Про міжпредметні зв'язки на уроках фізики, хімії і біології в шко-лі

Рейнюк Марина

Місце звичаїв, обрядів та традицій в українському народно-сценічному танці

Рибчак Ольга

Застосування інтерактивних методів навчання на уроках хореографії

Рубан Сергій

Аграрна реформа гетьмана Павла Скоропадського

Савченко Марія

Від теорії до практики

Садівський Роман

Історико-статистичні дані становлення городкового спорту в Україні

Семенюк Анастасія

Хореографічне виховання дітей

Сироватка Наталія

Семантичні особливості адвербіальних фразеологічних одиниць

Смеричевська Олена

Порівняльна характеристика інхоативних відприкметникових дієслів англійської та німецької мов

Смілянець Вікторія

Методичні засади проведення уроку ритміки та хореографії в школі

Солощенко Тетяна

Очі всіх на тебе уповають

Титоренко Тетяна

Раціональне харчування людини в умовах техногенного розвитку суспільства

Тихомирова Тетяна

Статеве виховання школярів як педагогічна проблема

Тихорська Ліля

Сучасні підходи до збереження здоров'я учнівської та студентської молоді

Ткачук Дмитро

Шляхи подолання конфліктів у підлітковому середовищі

Хрипливий Сергій

Проблема фізичного виховання в сім'ї

Царенко Максим

Плавання як засіб зміцнення здоров'я і загартовування організму

Цехмейструк Сергій

Вплив телебачення на формування інтересів молоді до занять фізичною культурою

Чеботарьова Ірина

Гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції

Чемерисюк Віктор

Розвиток координаційних здібностей засобами хореографії

Шаповал Оксана

Особливості обдарованих дітей

Шаповал Тетяна

Молодіжні та дитячі громадські організації

Щукіна Тетяна

Афіксація як продуктивний спосіб словотвору сучасної англійської мови

Якимишина Лариса

Роль та значення гри в процесі соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Ярова Мар'яна

Формування морального ідеалу підлітків

Яровий Юрій

Вплив творчості О.А. Кошиця на українську музичну культуру

Яцентюк Олександр

Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя школярів

 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Асташова Вікторія

Формування системи управління якістю продукції молочного скотарства в сільськогосподарському підприємстві

Возняк Володимир

Проблеми обліку фінасових результатів згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Гладущик Наталія

Проблеми оцінки поточних біологічних активів відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Майданюк Ганна

Проблеми обліку витрат і виходу продукції технічних культур

Мовчан Олександр

Проблеми обліку і аудиту фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Резніченко Лілія

«Панки» – молодіжний бунт 70-х

Резніченко Юлія

«Емо» – молодіжна субкультура сучасності

Ткачук Інна

Проблеми обліку претензій

Тюха Станіслав, Мороз Олександр

Ідеологія стрижень національного самоствердження

 
УМАНСЬКА ФІЛІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Галіч Діна

Україна в світових міграційних процесах

Галіч Діна

Фінансовий ліверидж – як елемент фінансового аналізу

Галка Ганна

Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток економіки України

Іванченко Денис

Лізинг як одна із форм інвестування

Лісовенко Марина

Організація трудових ресурсів

Скрипник Денис

Фінансова оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Фещенко Ірина

Теоретичні основи підприємства як форми господарювання

 
УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Білодід Олена

Естетичне виховання дошкільників

Вовнянко Вікторія

Вплив стилів спілкування педагога на роль агресивності в молодших школярів

Ганул Лілія

Питання духовності в освіті сучасної молоді

Колісник Михайло

Театральна діяльність як умова розвитку творчої особистості

Мельничук Олексій

Реалізація діяльнісно-комунікативного підходу у навчанні англійської мови

Негур Ірина

Співпраця дошкільного закладу та сім'ї у формуванні соціальної компетентності дитини

Савчук Анна

Становлення професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу в контексті акмеологічного підходу

Сасюк Наталія

Розвиток естетичних сприймань старших дошкільників

 
АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Голинська Світлана

Умови формування ринку картоплі в Україні

Кравченко Катерина

Вижили в страшному голодоморі завдяки річці Ятрань

Лопушан Віктор

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму на Уманщині

Пономаренко Ірина

Екологічно чисті продукти харчування

Темченко Тетяна

Запалимо свічки в пам'ять померлих односельчан

Черешня Юлія

Передумови розвитку сільського зеленого туризму на Уманщині