Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2012 рік. Випуск 5, частина 2

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Анна Бреславська

  Ліна Вознюк

  Галина Галкіна

  Типологія професійно-когнітивних умінь майбутніх учителів-філологів

  Наталія Грицай

  Педагогічна практика як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів біології

  Олександр Демченко

  Загальнопрофесійні функції самоорганізації педагога

  Таір Ібрагімов, Гульнар Iбрагімова

  Про дидактичні умови професійної підготовки викладача вищої школи до діяльності в системі дистанційного навчання

  Світлана Ковальова

  Концептуальні основи інтеграції шкільної мистецької освіти

  Валентина Мелаш, Юлія Шишкіна

  Методична підготовка майбутніх вчителів початкової школи до екологічного мислення

  Кязім Мусаєв

  Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутнього вчителя

  Тетяна Олексенко, Валентин Молодиченко

  Методичний підхід до підготовки майбутнього вчителя для викладання природознавства

  Світлана Радченко

  Значення музичного сприйняття у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики

  Лілія Рябовол

  Вивчення теоретичного правознавчого матеріалу та формування правових понять

  Ігор Щербак

  Проблема підготовки майбутнього вчителя музики до громадянського виховання учнів

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Галина Бондар

  Інноваційні технологіїї, форми, методи і засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін

  Наталія Горбатюк

  Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу

  Світлана Дубяга, Юлія Шевченко, Володимир Гузь

  Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів

  Марина Ісаєва

  Соціалізація як завдання вчителя початкових класів в умовах освітньо-виховного середовища класу

  Ірина Карапузова

  Теоретичні основи технології організації педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання

  Ірина Кузьміна

  Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі

  Олена Постильна

  Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів

  Світлана Якименко

  Підготовка майбутнього вчителя молодших класів до застосування технології створення «ситуації успіху»

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Тетяна Бондаренко

  Визначення змісту, структури та етапів формування методичної компетентності у майбутніх вчителів біології

  Олена Гончарук

  Мовленнєва компетентність – невід'ємна складова формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи

  Олександр Євсюков

  Процес формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів

  Валентина Коваль

  Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики

  Тетяна Кремешна

  До питання формування професійної компетентності майбутніх учителів музики

  Лариса Петренко

  Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема

  Наталія Хміль, Світлана Дяченко

  Формування навичок ефективного використання блогів у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Аліна Бєлєста

  Історичні витоки національно-культурних традицій сприймання «чужого» у парадигмі полікультурного виховання

  Антон Буценко

  Створення ідейно-патріотичних «потішних» загонів та їх значення в процесі розвитку фізичного виховання молоді півдня України на початку XX ст.

  Оксана Гудовсек

  Ґенеза становлення естетичного виховання молодших школярів в закладах освіти художньо-естетичного спрямування в Україні

  Людмила Зеленська

  Роль і місце вчених рад у системі судочинства вітчизняних університетів першої чверті XIX століття

  Олена Кін

  Організація громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. ХХ століття

  Галина Міхневич

  Соціально-територіальний підхід до полікультурної освіти Франції у 1980-х роках: політика «Зон пріоритетної освіти»

  Лариса Орєхова

  Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської

  Яніна Поченюк

  Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики

  Тетяна Разуменко

  Участь факультетських рад університетів України в організації навчально-виховного процесу в умовах дії статуту 1863 року

  Дар'я Ревіна

  Феномен міжкультурної комунікації у контексті розвитку педагогічної освіти

  Світлана Цимбал-Слатвінська

  Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості: історія проблеми

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu