Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2011 рік. Випуск 4, частина 1

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Валентина Богута

  Валентина Бойченко

  Марина Золочевська

  Оцінювання готовності майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання

  Тетяна Качак

  Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи

  Олена Климова

  Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови

  Юлія Малежик

  Проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання предмета «Образотворче мистецтво» у початковій школі на сучасному етапі

  Ірина Манохіна

  Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Наталія Безлюдна

  Дистанційна форма навчання як інновація в педагогіці

  Ганна Бреславська

  Формування проектної діяльності студента в освітньо-виховному процесі ВНЗ

  Ярослава Заворотна

  Роль інноваційних технологій навчання у програмі підготовки майбутнього вчителя

  Олена Зубченко

  Застосування інноваційних ІКТ для підготовки майбутніх вчителів

  Анастасия Ищенко, Александр Антосюк

  Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов

  Світлана Лупенко-Ковтун

  Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання

  Віктор Мозговий

  Режисура педагогічної дії як професійна функція майбутнього вчителя

  Сніжана Кубрак

  Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю

  Вікторія Федорчук, Олена Дутко

  Використання інноваційних педагогічних технологій в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя

  Олена Ярошинська

  Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Світлана Авхутська

  Полікультурна компетентність як чинник професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії

  Наталья Аниськина

  Дискурсивная компетенция в системе профессиональной подготовки студентов-переводчиков

  Олександр Голік

  Режисерська діяльність як елемент театральної педагогіки

  Світлана Дубяга, Юлія Шевченко, Любов Кучина

  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мислення учнів

  Олена Іваній

  Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя

  Ірина Казанжи

  Формування виховної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах євроінтеграції

  Іван Коновальчук

  Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності

  Юлія Котєнєва

  Критерії формування професійної ідентичності студентів педагогічного коледжу

  Вікторія Макарчук

  Професійна підготовки майбутніх учителів трудового навчання

  Валерія Раскалінос

  Рефлексивна компетентність як складова професійної характеристики майбутнього фахівця

  Вікторія Тушева

  Аксіологічний компонент науково-дослідницької культури майбутніх вчителів

  Сергій Хоменко

  Критерії і рівні професійної компетентності вчителя фізичної культури

  Ірина Шмиголь

  Сутність та структура професійної компетентності педагога

  Світлана Якименко, Поліна Якименко

  Професійна компетентність майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності

  Zofia Frączek

  Model nauczyciela nauczania początkowego w perspektywie literatury naukowej oraz oczekiwań uczniów

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Олена Бойван

  Роль мистецтва слова в естетичному вихованні майбутніх вчителів

  Ганна Бриль

  Імідж сучасного вчителя початкових класів

  Людмила Делінгевич

  Педагогічна майстерність наставника студентської групи

  Евеліна Жигульова

  Аналіз чинників здорового способу життя майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини

  Ірина Ковальчук

  Мистецтво як засіб виховання світоглядної культури майбутніх учителів початкових класів

  Юлія Костєва

  Формування ціннісного потенціалу педагогічного професіоналізму у студентів природничих спеціальностей

  Катерина Павицька

  Сутність і структура поваги до дитини як моральної якості майбутніх учителів

  Сергій Тихомиров

  Управління процесом формування ціннісних орієнтацій студентів гуманітарних ВНЗ

  Ольга Хмизова

  Формування і розвиток лідерської позиції у майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Ельвіза Абільтарова

  Концептуальні підходи до навчання майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці

  Наталія Бодруг

  Роль педагогічної майстерності вчителя в умовах реалізації Болонського процесу

  Володимир Булгаков, Анатолій Шостак

  Технологія оцінювання якості освіти у дослідницькому університеті на шляху до євроінтеграції

  Наталія Кікіна

  Методи кредитно-модульної системи навчання професійного іншомовного спілкування студентів технічних університетів США

  Ірина Кухарчук

  Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання

  Тетяна Пахомова

  Формування гуманної особистості майбутнього вчителя початкових класів у позааудиторній роботі ВНЗ

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu