Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2013 рік. Випуск 8, частина 2

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Валентина Александрова

  Ірина Андрухів

  Олександр Безлюдний

  До проблеми навчання іншомовної лексики у немовному ВНЗ

  Ольга Біляковська

  Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності
  майбутнього вчителя

  Валентина Бойченко

  Формування педагогічного мислення майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема

  Віра Вихрущ, Людмила Ковальчук

  Пансофія Я. А. Коменського як основа забезпечення компаративістського підходу в історії дидактики

  Ольга Гурська

  Підготовка студента та викладача до семінарського заняття
  (на прикладі суспільствознавчих дисциплін)

  Алла Дяченко

  Теоретичний аналіз поняття «технологічна компетентність педагога»

  Дмитро Корчевський

  Руслан Маслюк

  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів
  фізичного виховання

  Лілія Орел

  Готовність студентів до самостійної роботи з математики та її
  критеріально-рівневі характеристики

  Інна Осадченко

  Характеристика поняття «творчі здібності учнів ліцеїв»

  Ірина Остапйовська
  Наталія Саєнко
  Ольга Штельмах

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Зоя Дробінська

  Використання інноваційних технологій в контексті підготовки
  майбутніх педагогів

  Ольга Єжова

  Підготовка фахівців до запровадження технологій нових
  технологчних укладів

  Леонід Мироненко

  Використання педагогічних технологій під час вивчення понять на уроках соціально-економічної географії України

  Анна Остапенко

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Світлана Бурсова

  Підготовка майбутніх вихователів у рамках вивчення спецкурсу
  «організація педагогічної підтримки дітей у період адаптації до ДНЗ»

  Кіра Вишневська

  Контекстне навчання іноземної мови як чинник успішності формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю

  Станіслав Гриньов

  Марина Гриньова

  Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді

  Алла Залізняк

  Мовленнєва компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутнього вихователя

  Світлана Кобзова

  Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців сфери туризму

  Світлана Люленко

  Формування мотивів до природоохоронної роботи у майбутніх
  вчителів біології

  Лідія Мамчур

  Формування мовно-риторичної компетентності майбутнього
  вчителя-словесника

  Катерина Савченко

  Формування професійної компетентності у вихователів дошкільного
  закладу при вивчені педагогічних дисциплін

  Світлана Семчук

  Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх
  вихователів дошкільної освіти

  Ірина Холковська

  Принцип управління-самоуправління у формуванні готовності
  майбутніх учителів до попередження і розв'язання конфліктів

  Інеса Хмеляр, Раїса Шагієва

  Мережева модель формування професійних компетентностей учителів як одна із педагогічних умов розвитку творчих здібностей учнів ліцею

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Оксана Бялик

  Сучасні моделі статевого виховання учнівської молоді країн євросоюзу (на прикладі Італії, Данії та Фінляндії, Польщі)

  Аліна Іваниця

  Сучасні особливості здійснення сімейного виховання молоді у закладах вищої освіти

  Юрій Матвієнко

  Використання тренінгових технологій на підготовчому етапі виховання соціально активної особистості в системі студентського самоврядування

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Галина Білавич

  Концепція господарського просвітництва західноукраїнського жіноцтва (початок ХХ ст.)

  Олена Кірдан

  Дослідження інституту попечителів учбових округів: історіографічний
  та джерелознавчий аспект

  Юлія Клименко

  Розвиток есперанто-руху в Україні: від історії до сучасності

  Олександр Наровлянський

  Організаційні засади реалізації виховних завдань дитячого центру
  «Молода гвардія»

  Ірина Федосова

  Реформування вищої інженерно-технічної освіти в Україні
  у 1917–1920-ті роки

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Ірина Білецька

  Полікультурний контекст професійно-педагогічної підготовки бакалаврів з іноземної мови в США

  Олена Ковшар

  Завдання дошкільної освіти з розвитку особистості

  Сергій Куліш

  Формування викладацького складу в Харківському університеті у ХІХ столітті

  Ольга Микулинская

  Некоторые проблемы актуализации хореографического куррикулума

  Наталія Мельник

  Підготовка науково-педагогічних кадрів дошкільної освіти у Німеччині

  Тетяна Пилаєва

  Олена Усик

  Sita Schanne
   

   

  Анотації

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu